Přijímací řízení

2013 / 2014

Přijímací zkoušky se nekonají
Přijímáme 24 uchazečů

Podmínky přijetí: 

 • Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ.
 • Zájem o obor a předpoklady pro práci v sociální oblasti.
 • Podání přihlášky na adresu školy.
 • Není nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu.
 • „Pohovor“ s uchazečem a rodiči, ve kterém budete mít možnost získat
  podrobnější informace o naší škole. Termín pohovoru je individuální po telefonické domluvě.  „Pohovor“ lze absolvovat i během dnů otevřených dveří.

Pořadí zájemců o studium v přijímacím řízení: 

 • Dle studijního průměru ve druhém pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ

Časový harmonogram přijímacího řízení 

 • Do 15. 3. doručte přihlášku ke studiu řediteli školy (osobně nebo poštou).
 • Do 25. 3. obdržíte dopis, ve kterém Vás budeme informovat o nekonání přijímacích zkoušek a oznámíme Vám REGISTRAČNÍ ČÍSLO, pod kterým budete moci sledovat na webu školy Vaše pořadí v přijímacím řízení.
 • 22. 4. 2012 zveřejníme na webu školy seznam přijatých záků. O přijetí  Vás budeme neprodleně informovat dopisem.
 • V případě, že se rozhodnete nastoupit do 1. ročníku, doručte, prosím, poštou nebo osobně ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Mgr. Jiří Hampeis

ředitel školy  

Průběh 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku 2013/2014

 • 1) 0209059813
 • 2) 0114069813
 • 3)
 • 4)
 • 5)
 • 6)
 • 7)
 • 8 )
 • 9)
 • 10)
 • 11)
 • 12)
 • 13)
 • 14)
 • 15)
 • 16)
 • 17)
 • 18)
 • 19)
 • 20)
 • 21)
 • 22)
 • 23)
 • 24)
 • 25)
 • 26)
 • Hranice pro přijetí
 • 27)
 • 28)
 • 29)
 • 30)

 

STUDIUM

Název studijního oboru:

75-41-M/01 ŠVP sociálněsprávní činnost 

Délka a forma studia: 4 roky denní studium

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání (ÚSOV)

Délka a forma studia: 4 roky denní studium