Studium

Název studijního oboru:

Sociální péče – sociálněsprávní činnost, kód oboru: 75-41-M/004

4 roky denní studium

Sociální činnost ŠVP, kód oboru: 75-41-M/01 (platí od 1.9.2011)

4 roky denní studium

 

Obory jsou určeny pro absolventy ZŠ

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání (ÚSOV)

 

ŠVP:

ŠVP informace

Délka a forma studia: 4 roky denní studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání (ÚSOV)

UPLATNĚNÍ

Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení (státních, obecních nebo soukromých), v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy (např. okresní správy sociálního zabezpečení, sociálních referátů a obecních úřadů).

PRAXE

Žáci v průběhu studia absolvují povinnou praxi v oboru. Praxi si zajišťují studenti, nebo škola. Pokud studenti projeví snahu a znalosti v průběhu praxe, mnohdy si najdou i své pracovní místo.