Historie SOŠ Velvary

1992 – zástupci města Velvar přicházejí s myšlenkou založit střední školu. Hlavním důvodem je zvýšení prestiže města, větší občanská vybavenost, reklama. Soukromá škola je pro město výhodná z finančního hlediska. Nemusí na její provoz vynakládat prostředky z rozpočtu. Obracejí se na manžele Kořanovi. Oba jsou promovaní pedagogové a celý život věnovali vzdělávání mladé generace. Pan Kořan je rodák a oba mají vztah k malebnému městečku Velvary a tak zakládají Soukromou rodinnou školu. Původní obor je rodinná škola.

1994 – pro velký zájem se škola rozšiřuje a nevejde se do původní budovy. Na poslední chvíli se vše podařilo. Škola se stěhuje za mohutné pomoci studentů, rodičů a všech přátel do stávající budovy. Je zapotřebí mnoho úprav, rekonstrukce budovy a zahrady.

Bývalý vchod školyBrána školy

Bývalý dvůr školyDvůr školy

1997 – na základě nových předpisů MŠMT škola mění studijní obor na sociálněsprávní činnost a právní formu na Soukromou rodinnou školu s.r.o.

1998 – na základě nových MŠMT škola mění název na Střední odborná škola

2002 – školu opouštějí první absolventi stávajícího oboru

2003 až současnost – škola úspěšně pokračuje ve své činnosti. Absolventi se ve velké míře uplatňují v oboru samém či dalším studiu.