Nový školní rok

Prázdniny končí a blíží se začátek nového školního roku 2012/2013. Pro nový školní rok škola vybavila kmenové učebny počítači, kancelář ředitele a ekonomický úsek novým nábytkem. Za nové vybavení děkujeme  České podnikatelské pojišťovně a.s., zváště pak za spolupráci s Ing. Doušovou a Ing. Bejčkem.

V novém školní roce přejeme studentům mnoho úspěchů ve studiu, především 4. ročníku při maturitním zkoušce. Není důležité pouze zůčasnit se, ale uspět. Na to je potřeba se řádně připravit a nespoléhat jenom na štěstí.

Komentáře nejsou povoleny.