Výše školného pro školní rok 2013/2014

Nově přicházející žáci neplatí školného za první rok studia. Dále pak je výše stanovena podle dosaženého prospěchu za předchozí pololetí.

Výše školného je rozdělena do čtyř kategorií, podle dosaženého prospěchu za předchozí pololetí.

1. Kategorie = výše školného : 200,- Kč měsíčně.

Pro tuto kategorii žák prospěl s vyznamenáním.

2. Kategorie = výše školného : 400,- Kč měsíčně.

Pro tuto kategorii žák dosáhl průměru zámek do 1,75.

3. Kategorie = výše školného : 600,- Kč měsíčně.

Pro tuto kategorii žák dosáhl průměru zámek do 1,9.

4. Kategorie = výše školného : 1000,- Kč měsíčně.

Pro žáky s průměrem nad 1,9.

Platební podmínky

Škola vystavuje fakturu pro jednotlivá pololetí.

Pololetí je rozděleno kalendářně
1. období : červenec – prosinec

škola vystavuje fakturu se splatností do 15 června

2. období : leden – červen

škola vystavuje zálohovou fakturu ve výši 2000,- Kč se splatností do 15. listopadu.

Dále pak zúčtovací fakturu ve výši příslušného doplatku dle dosaženého průměru známek se splatností do 15. února.

Školné se platí na bankovní účet školy : 19-273420297 / 0100

Variabilní symbol : číslo faktury

Cílem tohoto rozdělení je motivovat žáky k lepším výsledkům.