Ekonomika

Dotace

Soukromá škola je financována za službu vzdělávání, kterou vykonává pro stát. Stát poskytuje dotaci na neinvestiční výdaje podle normativu na rok na žáka. Tento normativ stanovuje MŠMT dle finančních ukazatelů z minulého roku. Soukromá škola může (ale nemusí) dostat nejvýše 90% z normativu. K tomu se musí zavázat ve smlouvě k vynaložení veškerých zisků na běžný provoz, mít prověřené účetnictví auditorem a hodnocení českou školní inspekcí průměrné a lepší. Z dotace se financují mzdové náklady.

Rozdíl

Finančně vyjádřeno menší dotace o 10% je cca 4000,- Kč za rok na žáka.

Zřizovatelé státní školy dostávají na tzv. ostatní neinvestiční výdaje cca 1700,- Kč za rok na žáka.

Státní školy neplatí nájem za budovu cca 2000,- Kč za rok na žáka.

Soukromé školy nemají možnost čerpání dotace ze státního rozpočtu na investice.

Celkem shrnuto, školné ve výši cca 7700,- Kč na rok za žáka je rozdíl ve financování soukromé a státní školy.

Školné

Vzhledem k rozdílnému financování mezi zřizovateli soukromých a státních škol je školné nutností. Ve školném žáci platí za provozní výdaje školy (nájemné za budovu, elektřina, vytápění, nákup pomůcek pro výuku, opravy a údržba, výdaje provozního charakteru).

Komentář

Účelem školného není zisk, ale především dofinancování nákladů, zlepšit úroveň vybavení a rozvoj školy. Výše školného záleží především na výši nákladů za provoz školy. ( výše nájemného městu, spotřeba plynu a elektřiny, provozní výdaje, opravy a nákup vybavení atd.) Případně je možné tento rozdíl možné kompenzovat sponzorskými dary.