MPSV k dofinancování sociálních služeb v roce 2012

MPSV k dofinancování sociálních služeb v roce 2012

ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých internetových stránkách předběžný seznam rozdělení 330 milionů korun určených k dofinancování sociálních služeb v ČR. Ministru práce Jaromíru Drábkovi se dosud podařilo zajistit uvolnění 190 milionů korun, které měly být vázány v rámci úsporných opatření vlády, a to díky úsporám dalších provozních výdajů. Dalších 140 milionů korun se ministr rozhodl použít z úspor ministerstva vyplývajících ze změny koncepce informačních technologií.

Seznam s výsledky dofinancování sociálních služeb naleznete zde.

Na faktické povolení takového kroku nyní resort čeká od Ministerstva financí. „Tak zněla i dohoda ze schůzky s poskytovateli sociálních služeb. Fakticky by mohly být výsledky potvrzeny v polovině měsíce. Zároveň ale musím zdůraznit, že společně s tímto krokem jsem vyzval Asociaci krajů, aby začaly také kraje intenzivně pracovat na čerpání prostředků z tzv. individuálních projektů1). Nedostatek financí, které dnes řešíme, jsou způsobeny zejména výpadkem z těchto zdrojů. Státní rozpočet pro letošní rok počítal s částkou dokonce o sto milionu korun vyšší, než bylo rozděleno vloni, tedy 6,1 mld. Kč,“ vysvětlil ministr. Ve výzvě Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k předkládání projektů je alokována 1,2 mld. Kč, tedy prostředky daleko přesahující současné požadavky poskytovatelů. Kraje začínají na tuto výzvu pomalu reagovat, v současné chvíli podaly žádost o evropské peníze na podporu sociálních služeb 3 kraje.

Přehled změn od roku 2012 „sociální reforma“

Sociální reforma – přehled změn od ledna 2012

ilustrační fotoPřehled toho nejdůležitějšího, co se mění v sociální oblasti od ledna 2012, lze najít na webu Sociální reforma – změny 2012. Stránky jsou přehledně členěny do kategorií podle témat Jednotné výplatní místo, Karta sociálních systémů (sKarta), Rodičovský příspěvek, Nezaměstnanost, Podpora OZP a Státní úředník. Každý se zde může seznámit s hlavními novinkami platnými od ledna 2012, které jsou popsány srozumitelnou, jednoduchou formou. Konkrétní změnu v sociálním systému představují také jednotlivá krátká videa. Pro tazatele je k dispozici infolinka 844 844 803, kde jsou pracovníci Call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět dotazy i v souvislosti se sociální reformou.

Ve všech krajských městech se konaly v průběhu listopadu a prosince semináře, na nichž odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z Úřadu práce ČR představili zaměstnancům samospráv, pracovníkům Úřadu práce, okresních správ sociálního zabezpečení a zástupcům neziskových organizací hlavní změny v rámci sociální reformy. V rámci informační kampaně jsou připraveny také letáky a plakáty, jejichž distribuce je zajištěna prostřednictvím poboček ÚP. Veškeré komunikační aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu.

odkaz :

http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/ 

Přijďte si najít zaměstnání na veletrh JOBS EXPO!

Přijďte si najít zaměstnání na veletrh JOBS EXPO!

Na veletrhu se představí více než 80 vystavovatelů z 15 zemí světa na celkové ploše 3 700 čtverečních metrů. Program nabízí pro návštěvníky 160 přednášek a workshopů. Jde o ojedinělou příležitost pro zaměstnavatele nabídnout a pro zájemce nalézt odpovídající pracovní uplatnění. Zájemci o práci v zahraničí budou mít možnost absolvovat přijímací pohovor přímo na místě.

Expozice služby EURES nabídne zájemcům o práci v zahraničí poradenství. K dispozici budou kromě českých poradců EURES rovněž kolegové z ciziny, a to z následujících jedenácti států Evropy: Německo, Švýcarsko, Španělsko, Belgie, Velká Británie, Polsko, Slovensko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko a Švédsko. Na stánku EURES bude prezentována rovněž iniciativa podporovaná Evropskou komisí nazvaná Youth@Work. Tato iniciativa chce dosáhnout zvýšení poptávky zejména malých a středních podniků po mladých lidech a podpořit jejich vlastní podnikání.

Jazykový veletrh Lingua Show

Součástí veletrhu je nově také souběžně probíhající mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh Lingua Show, který zprostředkovává maximum důležitých informací v oblasti jazykového a celoživotního vzdělávání. Zaměří se na poskytování informací o studiu v zahraničí, jazykových kurzech, mezinárodních výměnných programech apod. Orientuje se na individuální návštěvníky i firemní sféru. Více informací lze nalézt na www.linguashow.cz a na www.jobsexpo.cz. Vstupné je na oba veletrhy zdarma.

Nabídka práce holandských zaměstnavatelů

Výsledkem spolupráce EURES Česká republika a EURES Nizozemsko je účast sedmi nizozemských zaměstnavatelů na veletrhu JOBS EXPO 2012. Již nyní se mohou zájemci o práci v Nizozemsku podívat na pracovní nabídky na webové stránce www.eures.cz/dutchvillage, kde je aktuálně (v době uzávěrky čísla) přes 50 volných pracovních pozic do Nizozemska. Volná místa bude kromě ostatních nabízet též nizozemská firma BWB Flex BV, která zároveň pořádá výběrové řízení již 14. 3. 2012 v hotelu Amarilis. Zájem má především o bednáře, elektrikáře, instalatéry, malíře, pokrývače, svářeče, štukatéry, tesaře, truhláře a další. Nástupní plat se pohybuje kolem 1 700 až 2 100 eur.

Nizozemské dny

Z předchozích zkušeností s nizozemskými zaměstnavateli má EURES ČR velmi pozitivní výsledky. Loni se konaly v ČR dva lešenářské kurzy, které pořádala na vlastní náklady firma FridayEuroTech, která se taktéž zúčastní akce Nizozemské dny v rámci JOBS EXPO. Úspěšné kandidáty firma zaškolila ve svém výcvikovém středisku v Mostě. Délka trvání lešenářského kurzu je šest týdnů, během kterých firma kandidátům hradí ubytování a stravování. Na závěr musí budoucí lešenáři složit dvě zkoušky týkající se teorie a praxe výstavby speciálního modelového lešení. Po úspěšném složení těchto zkoušek obdrží absolventi kurzu certifikát Steigerbouwer A a speciální certifikát o bezpečnosti práce v těžkém průmyslu VCA.

Do jednoho kurzu se ovšem vejde maximálně 12 kandidátů. Podmínkou pro přijetí do tohoto kurzu je patřičná jazyková vybavenost a další profesní předpoklady. Po složení zkoušek nastoupila polovina kandidátů do pracovního poměru v holandské centrále FridayEuroTech v Rotterdamu a druhá polovina do pobočky v Belgii. Firma nabízí svým zaměstnancům ubytování zdarma a pětitýdenní dovolenou. Na letošní rok je plánována realizace několika dalších kurzů pro zájemce o obor průmyslový lešenář. Firma nabízí i další volná místa. Mimo jiného má velký zájem o inženýry a projektanty.

Inženýrské pozice taktéž nabízí další nizozemská firma, RBC Engineering Support. Nabídka pracovních pozic do Nizozemska je tedy velmi pestrá. K dispozici budou zájemcům o práci v zahraničí taktéž poradci EURES.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.3.2012

Život dětem – srdíčkové dny

 Dne 28.3.2012 se, stejně jako každé jaro, naše škola účastní charitativní akce na pomoc potřebným.
Tentokrát jsme si za partnera vybrali Občanské sdružení Život dětem, které se naží pomáhat vážně nemocným, postiženým a opuštěným dětem v České republice.

Věříme, že se nám i s Vaší pomocí podaří přispět ke zlepšení jejich životů.

Mgr. Hana Hronková

SCIO Testy – Národní srovnávací zkoušky

 

 

 

 Národní srovnávací zkoušky

Naší společnou snahou je dovést studenty k maturitní zkoušce a jejímu úspěšnému složení.
Od školního roku 2012/2013 by studenti měli skládat maturitní zkoušku povinně z českého jazyka, cizího jazyka a třetího povinně volitelného předmětu (matematika, informatika nebo společenskovědní základ).
Pro úspěšné absolvování těchto zkoušek je třeba rozvíjet některé speciální „kompetence“.

Čtenářská gramotnost
Finanční gramotnost
Matematická gramotnost

Pro testování těchto kompetencí jsem se ve spolupráci s rodiči rozhodli využít testů SCIO, díky kterým všichni získáme nezávislé zhodnocení výsledků naší práce a práce i schopností Vašeho syna, dcery v daném oboru, což může pomoci při volbě maturitních předmětů a při přípravě na MZ.

Kromě těchto testů SCIO budou realizovány i testy všeobecných studijních předpokladů (Často využívané při příjímání na VŠ) a testy z cizího jazyka, které ukáží aktuální úroveň studentů v cizím jazyce dle evropského referenčního rámce. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky by studenti měli dosáhnout úrovně B1.

Testování studentů proběhne ve dvou dnech 19.3. a 20.3.2012.

Organizace testování

 

 

Dny otevřených dveří

Doporučujeme

Termíny dnů otevřených dveří naší školy jsou následující:

1) Úterý 21. únor 2012 – 14:00 – 17:00

2) Úterý 6. březen 2012 – 14:00 – 17:00

3) Kdykoli po telefonické nebo e-mailové domluvě.