Akce Střední odborné školy Velvary „Dušičkové vzpomínání“

Dušičkové vzpomínání se Střední odbornou školou Velvary

30.října dvě třídy SOŠ Velvary se svými vyučujícími L. Kurucovou a Olgou Neuwirthovou navštívily Domov důchodců Velvary. Studenti připravili pro obyvatele Domova vzpomínkové dopoledne u příležitosti svátku Všech svatých. Okolo 9 hodiny se sešli obyvatelé v klubovně Domova a očekávali příchod studentů. Ti měli připravené svíčky, které zapálili a senioři vzpomínali na své blízké zemřelé. S mladými lidmi si o nich povídali a ti jim zase vyprávěli o svých rodinách a svém životě. Celá akce byla zpestřena hudebním doprovodem organizovaným školou. Klienti domova si mohli nechat na přání zahrát oblíbené písně. Atmosféra setkání byla pro obě strany příjemným zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat. Důchodci potřebují kontakt s mladou generací, aby je lépe poznali a studenti, vzhledem k zaměření této střední školy – sociální péče, zase lépe pochopí psychiku v důchodovém věku a tím i lépe obsah učiva. Zeptali jsme se studentů 3.ročníku, jak by celou akci zhodnotili :
“Většina seniorů na nás působila smutně, proto jsme se je snažili rozveselit a to se nám povedlo, když jsem s nimi zpívali a oni vzpomínali na mládí a na své blízké.“
Garant celé akce PhDr. Kurucová při loučení přislíbila další setkání a další spolupráci v podobném duchu.

Projekt Střední odborné školy Velvary „PROMĚNY“

Projekt “ PROMĚNY“ byl konečně úspěšně realizován.


V 8:10 jsme si popovídali ve škole o tom, jak bude celá realizace probíhat. Studentky si rozdělily historické fotografie. Poté jsme došli do muzea ve Velvarech, kde nám paní Kůrková připravila kroniky města z přelomu 19. a 20. století a jiný materiál, ze kterého jsme čerpali informace vážící se ke konkrétním místům nebo rokům, kdy byly historické fotografie pořízeny.

Poté jsme se již vydali nafotit současnou podobu míst zachycených na historických fotografiích. Ve škole jsme nakonec všemu dali konečnou podobu. Využili jsme k tomu sdílený dokument Google. Všichni jsme tak mohli současně editovat jeden dokument v reálném čase. Prostě super práce.

Výsledek si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu:

Výstup z projektu „Proměny“
https://docs.google.com/presentation/d/1v8lDsr9L_0Kpdw1Q_7OQoJQJaqSa8r0z297yIF6a4M0/edit

Za co platí studenti školné ?

Dne  5.10.2012 se sešla rada školy a schválila výroční zprávu za školní rok 2011/2012.  Z výroční zprávy uvádím část ekonomické zprávy přehled hospodaření ze školného. Tady studenti mohou vidět za co si platí školné.

Světluška

 Dne 11.9.2012 se střední škola Velvary zapojila do akce Světluška.
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.Studentky Nikola Podroužková, Adéla Šolcová, Maruška Lowová a Kristýna Habalová díky dárcům ve Velvarech vybraly celkem: 3329,-Kč. Děkujeme.

Exkurze, výlety

Ředitel školy pravidelně pořádá exkurze po zajímavých místech, za poznáním v rámci výuky. Na exkurze navazuje znalostní test spojený s místem výletu. Studenti tak mají možnost spojit příjemné s užitečným.

Exkurze Slánská hora a Boží hrob ve Slaném
V pátek jsem vyrazil se čtyřmi studenty, kteří splnili test znalostí vážících se k místům exkurze, na Slánskou horu a k Božímu hrobu ve Slaném.Ochutnali jsme vodu ze Slaného pramene. Mineralizovaná byla podle chuti dost, ale soli v ní už mnoho nebylo :-) . Musím být přesný. Pouze tři z nás ochutnali vodu. A taky dodávám, že ani jeden z nás pak nehledal nejbližší houštinu ani veřejné WC :-) .
Na Slánské hoře jsme také ochutnávali rozličné dary přírody :-) . Pokud vás zajímá které, zeptejte se Martina Týbla, karolíny Prachové, Věry Kupcové nebo Lucky Hřibové :-) .
U Božího hrobu, který se, díky udržované pěšině, nestal i naším hrobem, jsme našli poklad. Tedy, novodobou verzi pokladu, kešku Boží hrob. Trochu nám dala zabrat, ale šťastný nálezce Martin ji nakonec objevil.
Doufám, že příští exkurze se povede minimálně stejně dobře :-)

 

Začátek školního roku

Nový školní rok je opět ve znamení menších změn ( k lepšímu :-) . Ve třídě studentů jsou k dispozici počítače s připojením k internetu. To ovšem znamenalo výměnu lavic ve čtvrtém ročníku za menší, aby se vše do třídy vešlo. To se ovšem studentům moc nezamlouvalo. Budou si muset zvyknout na standartní pracovní prostor a nemohou mít na stole tolik věcí.

Zbývá vyřešit problém s vypadáváním jističů. Zastaralé elektrické vedení nestačí na takové navýšení spotřebičů. Městský úřad nebude ochoten vynaložit prostředky na opravu elektroinstalace a tak škola musí situaci řešit snížením odběru elektřiny. Před zapnutím počítačové učebny vypnout ostatní spotřebiče.

Škoda, že každý rok se musí ve škole opravovat poškozený interiér a měnit zničené vybavení. Mohlo se více času, financí věnovat na rozvoj a vylepšení. Paradoxem je, že největší kritici bývají největšími ničiteli.

Nový školní rok

Prázdniny končí a blíží se začátek nového školního roku 2012/2013. Pro nový školní rok škola vybavila kmenové učebny počítači, kancelář ředitele a ekonomický úsek novým nábytkem. Za nové vybavení děkujeme  České podnikatelské pojišťovně a.s., zváště pak za spolupráci s Ing. Doušovou a Ing. Bejčkem.

V novém školní roce přejeme studentům mnoho úspěchů ve studiu, především 4. ročníku při maturitním zkoušce. Není důležité pouze zůčasnit se, ale uspět. Na to je potřeba se řádně připravit a nespoléhat jenom na štěstí.

Drábek na důchodce nekašle. Vyškolí tisíce lidí, kteří jim budou pomáhat

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v čele s Jaromírem Drábkem hodlá vyškolit tisíce nových profesionálních pečovatelů, kteří by měli ulevit jak seniorům, tak jejich rodinám.

Projekt by se měl rozběhnout už během letošního roku. Informují o tom pondělní Hospodářské noviny. Drábek má v plánu vyškolit až 38 tisíc nových profesionálních asistentů. Populace České republiky je jednou z nejrychleji stárnoucích, už dnes asistenti chybí, je proto nutné situaci řešit.

Ministerstvo prý připravuje další projekty, které mají upravovat péči o stárnoucí Čechy v celé zemi. Jeden z projektů otestuje speciální seniorské ombudsmanky – takzvané komunitní sestry, jiný rozpracovává koncept rehabilitační péče nebo podpory mentálního zdraví.

Cílem: moderní služby

Všechny změny, které ministerstvo chystá, mají směřovat k jednomu cíli. A tím je inovace současného zastaralého systému velkých ústavů, léčeben a domovů důchodců. Snahou je vybudovat moderní síť služeb, které by byly na míru každému uživateli. Potřeby jednotlivých pacientů se totiž liší. Zatímco u pacientů s demencí je domácí péče prakticky nemožná, u lidí po mozkové příhodě je naopak jejich udržení v domácím prostředí velmi vhodné.

 

Nový ministr školství Fiala se omluvil za těžkou maturitu z matematiky

Nový ministr školství Petr Fiala se na úvod svého účinkování v nedělním diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce omluvil za příliš obtížnou těžší variantu maturity z matematiky. Podle něj by ale nebylo dobré od státních maturit ustupovat.

Nový ministr školství Petr Fiala

„Využil bych příležitosti, abych se omluvil všem zejména maturantům. Ta chyba nemusí mít dopad na výsledky. Ale myslím, že nemůžeme připustit, aby maturanti byli vystavováni takovému stresu. Z tohoto hlediska je to chyba, je to i chyba z hlediska získávání důvěry,“ řekl ministr.

Fiala zopakoval, jak se vyřeší problém, aby letošní maturanti, kteří si vybrali těžší verzi maturity z matematiky, na to nedoplatili: „Já jsem se setkal s vedením Cermatu a velmi podrobně jsem diskutoval možnosti řešení. Výsledky budou validovány a následně bude provedena harmonizace, ta se netýká jednotlivých studentů, ale všech, provede se to plošně.“

K dalšímu osud státních maturit dodal: „Projekt by nebylo rozumné opouštět, je ale potřeba provést vyhodnocení.“

Zohlednění i u přijímaček

Podle něj jsou státní maturity důležité. Za prvé mají nastavit základní laťku, pod níž není možné při skládání zkoušky dospělosti klesnout. Sám hovořil o „nejnižší nepřekročitelné mezi“. Byl by ale rád, aby hrála roli i v přijímacích řízeních na vysoké školy.

K tomu je ale právě potřeba ta náročnější varianta. „Má-li maturitní zkouška v této podobě sloužit svému účelu, tak je podstatné přesvědčit maturanty, aby skládali tu těžší zkoušku,“ uvedl Fiala a dodal, že klíčová je pro to samozřejmě důvěra. On sám k tomu může přispět tím, že dá státní maturitě větší váhu, dodal.

Zápisné letos nebude

Mistr Fiala naznačil, že zápisné na vysokých školách v akademickém roce 2012 / 2013 ještě nebude: „Domnívám se, že by šlo stihnout jen velmi obtížně. Dovedu si představit od začátku kalendářního roku. To zápisné se nemusí vázat na začátek akademického roku, alespoň teoreticky.“

Sám ale uvádí, že zápisné je dobrý model spoluúčasti studentů, který nemá řešit aktuální škrty, ale dlouhodobý deficit vysokých škol: „Musíme přestat říkat, že veřejné prostředky stačí na udržení kvality vysoké školství. Nesouvisí to s krizí. Nejsme schopni sladit možnosti veřejného rozpočtu s masovým přístupem k vysokému školství. Já se domnívám, že musíme začít pracovat na tom, abychom systému českého vysokého školství dali nějakou formu spoluúčasti. Zápisné není nápad politiků, ale přišla s ním Karlova univerzita v roce 2009. Z tohoto důvodu si myslím, že zápisné by mohla být přijatelná forma spoluúčasti.“

Za klíčové ale Fiala považuje, aby zápisné neblokovalo přístup ke studiu: „Musíme si být jist, že jakákoli částka, kterou stanovíme, nebude mít sociální dopady.“ Proto dosud uváděné částky jsou podle něj jen spekulacemi. Fiala ale zatím není schopen říci, zda bude stanovena pevná částka, nebo strop, o jehož výši budou rozhodovat školy.