Akce Střední odborné školy Velvary „Dušičkové vzpomínání“

Dušičkové vzpomínání se Střední odbornou školou Velvary

30.října dvě třídy SOŠ Velvary se svými vyučujícími L. Kurucovou a Olgou Neuwirthovou navštívily Domov důchodců Velvary. Studenti připravili pro obyvatele Domova vzpomínkové dopoledne u příležitosti svátku Všech svatých. Okolo 9 hodiny se sešli obyvatelé v klubovně Domova a očekávali příchod studentů. Ti měli připravené svíčky, které zapálili a senioři vzpomínali na své blízké zemřelé. S mladými lidmi si o nich povídali a ti jim zase vyprávěli o svých rodinách a svém životě. Celá akce byla zpestřena hudebním doprovodem organizovaným školou. Klienti domova si mohli nechat na přání zahrát oblíbené písně. Atmosféra setkání byla pro obě strany příjemným zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat. Důchodci potřebují kontakt s mladou generací, aby je lépe poznali a studenti, vzhledem k zaměření této střední školy – sociální péče, zase lépe pochopí psychiku v důchodovém věku a tím i lépe obsah učiva. Zeptali jsme se studentů 3.ročníku, jak by celou akci zhodnotili :
“Většina seniorů na nás působila smutně, proto jsme se je snažili rozveselit a to se nám povedlo, když jsem s nimi zpívali a oni vzpomínali na mládí a na své blízké.“
Garant celé akce PhDr. Kurucová při loučení přislíbila další setkání a další spolupráci v podobném duchu.

Komentáře nejsou povoleny.