Informace o Střední odborné škole ve Velvarech

Filozofií školy je vytvořit klidné, pohodové , nestresující prostředí školy pro učitele a hlavně pro studenty s důrazem na individualitu žáka.

Škola je zařazena do rejstříku škol MŠMT a provozuje vzdělávání od roku 1992 jako fyzická osoba. v roce 1997 změnila škola právní subjektivitu na právnickou osobu. Činnost v oblasti vzdělávání je veřejně prospěšnou činností. Přesto, že jsme soukromá škola a vybíráme školné, veškeré zisky jsme povinni věnovat na běžný provoz školy. Hlavním cílem školy je vzdělávat v oblasti sociálněsprávní činnosti v denním 4letém studiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p